Liszajec zakaźny (impetigo contagiosa) to bakteryjna powierzchniowa infekcja skóry, którą manifestują wykwity pęcherzykowe, z czasem przybierające postać wilgotnej nadżerki czy też miodowych strupów.

Przyczyny liszaja

Zakażenie wywołują przede wszystkim paciorkowce (Streptococcus pyogenes), jak również gronkowce (Staphylococcus aureus). Paciorkowce w większości przypadków odpowiedzialne są za pojawienie się klasycznej postaci liszaja, zaś gronkowce postaci pęcherzowej. Liszaj jest w znacznym stopniu zakaźną chorobą zajmującą powierzchowne warstwy skóry, pojawiającą się w szczególności u małych dzieci (2–5 lat), nie mniej jednak może wystąpić w każdej grupie wiekowej.

Objawy liszaja

Do pierwszych objawów zbliżającej się infekcji zaliczyć można zmiany pod postacią czerwonych plam, na których w dalszej kolejności pojawiają się niewielkie pęcherze zawierające przezroczystą treść. Z czasem wypełnienie pęcherzy zmienia się w mniej klarowną ciecz i a one same pękają. Powstające nadżerki pokrywają strupy o żółtym zabarwieniu. Charakter poszczególnych zmian pozostaje rumieniowy. W większości przypadków zmiany umiejscowione są na twarzy wokół ust i nosa oraz na rękach.

Zakażanie liszajem

Z uwagi na fakt, iż liszajec jest chorobą wyjątkowo zakaźną, jej rozprzestrzenianie się jest dosyć proste. Do zakażeń najczęściej dochodzi u dzieci, w szczególności w dużych zbiorowiskach (przedszkola, szkoły, domy dziecka). Zwykle infekcja tego typu przenoszona jest w trakcie bezpośredniego kontaktu z osobą chorą, ale także pośrednio przez wspólnie użytkowane przedmioty (np. ręczniki). Możliwe jest również zakażenie liszajcem wewnątrzpochodne, które polega na przeniesieniu bakterii z nosogardła, czy też okolic krocza. Do czynników predysponujących do zakażenia liszajcem zaliczyć można atopowe zapalenie skóry, świerzb czy ospę wietrzną.

Diagnoza i leczenie liszaja

Diagnoza liszajca zakaźnego na ogół przeprowadzana jest na podstawie obrazu klinicznego choroby. Czas trwania prowadzonego leczenia zależy przede wszystkim od poprawy klinicznej i zwykle trwa od 7 do 10 dni. W przypadku zmian ograniczonych wystarcza terapia preparatami miejscowymi (mupirocyna lub kwas fusydowy). Jednakże w przypadku wystąpienia wykwitów o charakterze rozległym i rozsianym lub objawów ogólnoustrojowych, konieczne jest wprowadzenie antybiotykoterapii doustnej (erytromycyna, kloksacylina itp.). W trakcie podjętego leczenia liszaja zakaźnego niezwykle istotne jest ograniczenie rozsiewu zmian na zdrową skórę, na przykład wykorzystanie środków dezynfekcyjnych, kąpieli odkażających, wycieranie papierowym ręcznikiem, czy też częsta zmiana ręczników.